Voor het historisch tijdschrift Holland schreef ik een artikel over de vrijwel onbekende Alex Benno. Deze filmmaker (echte naam Benjamin Bonefang) was een van de weinigen die vanaf de introductie van het medium film op kermissen en in variététheaters vanaf eind 19e eeuw, tot en met de introductie van de geluidsfilm in Nederland in de jaren dertig, actief was in de filmindustrie. Hij was explicateur (iemand die de zwijgende films van theatraal commentaar voorzag, werkte vervolgens in de jaren 10 als inspeciënt (manusje van alles) bij de roemruchte Filmfabriek Hollandia in Haarlem, om vervolgens zelf speelfilms te regisseren. Hij was succesvol met verfilmingen van volkstoneelstukken als De Jantjes, Bleke Bet en Op Hoop van Zegen.

Het artikel, een bewerking van mijn afstudeerscriptie, is hier online te lezen.

DSC08998